Chania

Биохимия - учебник за студенти по физическо възпитание, спорт и кинезитерапия
 
Върху честотния прием на храни, богати на ликопен и бета-каротен
 
Шуслерови соли. Наръчник по биохимията на д-р Шуслер
 
Строеж на молекулите
 
Илюстрована биохимия
 
Ръководство за липидорегулаторите в клиничната практика - минало, настояще и бъдеще
 
Нарушения в минералната обмяна и костни метаболитни заболявания
 
Водно-електролитна и киселинно-алкална обмяна - нарушения, диагностика, лечение
 
Латерална организация на липидните мембрани