Chania

Генетика с биологични основи на поведението и психогенетиката
 
Латерална организация на липидните мембрани
 
Human Biology: Selected lectures for students in Medicine
 
Практически упражнения по микробиология за студенти по медицина
 
Eлектрохимични методи за анализ в биологията и медицината
 
Стволови клетки
 
Рефлексията в обучението по биология - теоретични основания и практически решения
 
Антропология- наръчник за медици, стоматолози и биолози
 
Клетъчна биология
 
Ръководство по микробиология
 
Хранителна микробиология. Микробиология на пресните храни