Chania

Трудните деца - от 1 ден до 16 години
 
Трудните деца - от 1 ден до 16 години
 
Наръчник по гинекология и акушерство
Наръчникът по гинекология и акушерство предлага на интересуващите се научни знания с подчертано практическа насоченост – наред с основите на двете специалности са представени специализирано познание, показателни примери от ежедневната практика, клинични илюстрации и практически съвети, всичко това богато илюстрирано.
Трудните деца - от 1 ден до 16 години
 
Трудните деца - от 1 ден до 16 години
 
Избрани глави от гинекологичната практика - Том 1
В том 1 са събрани теоретичните познания и практическите умения на група специалисти акушер-гинеколози с многогодишен клиничен опит. Разгледани са както отделни гинекологични заболявания, така и въпроси на медикаментозната терапия и гинекологичните хирургични интервенции.
Настоящият учебник съдържа разделите "Клинична неонкологична гинекология", "Оперативна гинекология" и "Репродуктивно здраве". Той е предназначен за студенти, стажант-лекари, общопрактикуващи лекари, но най-вече специализиращи лекари в акушерството и гинекологията и млади специалисти акушер-гинеколози.
Трудните деца - от 1 ден до 16 години
 
Избрани глави от гинекологичната практика - Том 2
С издаването на Втория том на „Избрани глави от гинекологичната практика” се продължава участието на водещи специалисти в разработването на добре познати и не толкова добре познати теми от практичната гинекология.
Разнообразната гама от практични теми – остър корем, гинекология в детска възраст, миома, тазова възпалителна болест, пубертет при момичитата и периоперативно обезболяване, би могло да се посочи, че са една осъвременена класика на разглежданите въпроси
Трудните деца - от 1 ден до 16 години
 
Избрани глави от гинекологичната практика - Том 3
Книгата съдържа разделите:
* Клинична неонкологична гинекология
* Диагностични и терапевтични проблеми в гинекологията
* Оперативна гинекология
* Репродуктивно здрав
Трудните деца - от 1 ден до 16 години
 
Избрани глави от гинекологичната практика - Том 4
IV том включва разделите:
* Клинична неонкологична гинекология
* Деонтология и психосоматика
* Бременност и рак на женска полова система
* Репродуктивно здраве
Трудните деца - от 1 ден до 16 години
 
Справочник за здравни грижи - технически фишове - Учебно помагало за медицински сестри, акушерки и лаборанти
Предназначението на този справочник е да подпомогне обучението на медицинските специалисти (сестри, акушерки, лаборанти) и при въвеждането на собствени технически фишове в практиката, регламентиращи правилата на добрите здравни грижи.
С това учебно помагало се поставя началото на въвеждането на стандарти, по които се осъществяват конкретните дейности и по които да се обучават бъдещите специалисти от медицинските колежи.
Трудните деца - от 1 ден до 16 години
 
Трудните деца - от 1 ден до 16 години
 
Трудните деца - от 1 ден до 16 години
 
Лейомиома
Маточната лейомиома е сред най-популярните доброкачествени туморни образувания в човешката патология. Тя е най-често диагностицираната туморна формация в тазовата кухина на жената.
Представлява разрастване на гладката мускулатура на матката с голямо разнообразие на броя, размерите, разположението, темпа на нарастването, клиничните прояви и отражението върху здравето, трудоспособността и плодовитостта на носителката. Терминът тумор често предизвиква неприятни и страхови асоциации, защото обикновено се свързва с представите за рака.