Chania

Диагностика и оценка на разстройства от аутистичния спектър
 
Диагностика и оценка на разстройства от аутистичния спектър
Аутизмът в цифри е сериозен проблем, но в личен план също има своето трагично изражение.
Това събитие в семейството - дете с аутизъм - може да трансформира по многобройни начини живота на семейството и близките. И винеги в началото е преживяване , което е травматично
Поведенчески проблеми при аутизма
 
Поведенчески проблеми при аутизма
„Поведенчеки проблеми при аутизма“ предлага ефективни и дългосрочни стратегии за подхождане към най-често срещаните нежелани поведенчески прояви, като физическата агресивност, самонараняването, обидният език и нанасянето на материални щети.
Как да развием уменията за общуване и комуникация при деца с аутизъм и сходни комуникативни нарушения
 
Как да развием уменията за общуване и комуникация при деца с аутизъм и сходни комуникативни нарушения
Наръчникът е предназначен за родители на деца с аутистични и сходни комуникативни нарушения, и за специалисти, работещи с тях, но той може успешно да се използва от всички, които насочват своя интерес, усилия и професионализъм към това да подобрят и развият уменията за общуване и комуникация на децата със специфични нарушения.
Педиатрични аспекти на аутизма в светлината на медицината на доказателствата
 
Децата аутисти
 
Децата аутисти
Аутизма е разстройство, което в основата си засяга социалното взаимодействие. Повечето симптоми са породени от липсата на интерес към останалите хора или от нежелание за приобщаване към външния свят.
50 въпроса и отговора за аутизма
 
50 въпроса и отговора за аутизма
В КНИГАТА СЕ РАЗГЛЕЖДАТ НАЙ-ЧЕСТО ЗАДАВАНИТЕ ВЪПРОСИ ПРИ РАБОТАТА, ОТГЛЕЖДАНЕТО И РАЗВИТИЕТО НА ДЕТЕТО АУТИСТ.
Авторите са практикуващи психолози в детския консултативен център на БЪЛГАРСКА ШКОЛА ПО ПСИХОАНАЛИЗА.
Арт терапия с деца от аутистичния спектър - ОТВЪД ДУМИТЕ
 
Арт терапия с деца от аутистичния спектър - ОТВЪД ДУМИТЕ
Арт терапия с деца от аутистичния спектър представя нов модел за интервенция, който се фокусира основно върху трудностите в комуникацията и въображението, преживявани от мнозо деца с аутизъм. Авторите описват как негативните поведения и последващото напрежение могат да бъдат облекчени, когато детето с аутизъм бъде включено в интерактивно създаване на изкуство с терапевта.
Как да живеем с аутизъм и синдром на Аспергер (Практически стратегии за родители и специлисти)
 
Как да живеем с аутизъм и синдром на Аспергер (Практически стратегии за родители и специлисти)
Този наръчник ще ви предложи изключително практични съвети. В него ще намерите стратегии за овладяване на нежеланото поведение на детето си, но ще съумеете и да анализирате проблема, което от своя страна ще покаже, че детето ви не се "глези", както може би вие или околните сте си мислели, а изпитва непреодолими трудности в процеса на израстването си в този така задъхващ се и претоварен от информация свят.
Аутизмът: Отвъд пределите на отчаянието
 
Аутизмът: Отвъд пределите на отчаянието
Живеем във време, в което нашите деца и внуци понасят тежки удари по здравето си още с появата си на бял свят - чрез непосилния за невръстните им телца брой и вид ваксини, които им се поставят още през първите дни и седмици на живота им; чрез все по-агресивния медикаментозен подход на конвенционалната медицина във все по-ранна възраст на пациентите.
През моите очи - личният ми опит с аутизма
 
През моите очи - личният ми опит с аутизма
Това е присъда, която обрича много диагностицирани деца на безрадостен и жалък живот – както се случи и с мен, когато още в ранно детство ми поставиха тази диагноза. Тези хора не са в състояние да проумеят, че характеристиките на аутизма могат да се модифицират и овладяват. Но аз съм убедена и съм живото доказателство, че това е напълно възможно.
Логопедия, педагогика, детска психология, заекване, книги, дислексия, артикулациони нарушения, говорна терапия, когнитивно-поведенческа терапия, аутизъм, арт терапия, децата със специални образователни потребности, родители, учители, възпитание и отглеждане