Chania

Дислексия -Cпeцифични нарушeния на спoсoбнoстта за учeнe
 
Дислексия -Cпeцифични нарушeния на спoсoбнoстта за учeнe
Moнoграфията e прeдназначeна за лoгoпeди и псиxoлoзи, нo и прeдoставя пoлeзна инфoрмация за спeциалисти oт други научни oбласти, кoитo сe интeрeсуват oт атипичнoтo развитиe в дeтска възраст. Toзи труд мoжe да служи и катo учeбнo чeтивo за студeнти бакалавърски, магистърски и дoктoрски прoграми, кoитo имат oтнoшeния към нарушeнията на развитиeтo.
фонологичното осъзнаване на децата- превенция на дислексия
 
фонологичното осъзнаване на децата- превенция на дислексия
Монографията „Фонологичното осъзнаване на децата /превенция на дислексия/“ отразява назрялата необходимост в съвременната българска изследователска наука за изследване на последователността на развитие на фонологичното осъзнаване, особено в критично важния период от 4 до 7-годишна възраст, както и на връзката му с усвояването на процеса четене и с проявите на нарушения в тази област (дислексия).
Дислексия - ръководство за родители и учители
 
Дислексия - ръководство за родители и учители
Книгата е написана на достъпен, но съобразен с научните постижения език. Тя използва примери от цял свят, за да покаже какво може да се направи и колко лесно може да бъде, щом веднъж завинаги се развенчаят митовете, скриващи истината. Текстът ще ви помогне да разберете какво представлява оценката на дислексия и каква е необходимата подкрепа. Той ще разсее много от заблудите, разпространени в наши дни в България поради липсата на квалифицирана информация.
Сборник с доклади от Международна Конференция “Четене и Дислексия”, Aлбена’ 2013
 
Логопедия, педагогика, детска психология, заекване, книги, дислексия, артикулациони нарушения, говорна терапия, когнитивно-поведенческа терапия, аутизъм, арт терапия, децата със специални образователни потребности, родители, учители, възпитание и отглеждане