Chania

Трудните деца - от 1 ден до 16 години
 
Говорна терапия + приложение

Автор: Д-р Цветанка Ценова

Година: 2010
Страници: 308
Цена: 34,00 лв.

Трудните деца - от 1 ден до 16 години
 
Логопедия, описание, диагностика и терапия на комуникативните нарушения

Автор: Д-р Цветанка Ценова
Страници: 456
Цена: 32,00 лв.

Трудните деца - от 1 ден до 16 години
 
Логоритмична терапия

Автор: Цветанка Ценова

Година: 2010
Страници: 192
Цена: 22,00 лв.

Трудните деца - от 1 ден до 16 години
 
Теория и методика на говорната техника

Автор: Данка Щерева

Година: 2018
Страници: 108
Цена: 13,00 лв.

Трудните деца - от 1 ден до 16 години
 
Сборник формуляри за логопедичната практика

Автор: Елена Бояджиева-Делева

Година: 2015
Размер: А4
Страници: 84
Цена: 13,00 лв.

Трудните деца - от 1 ден до 16 години
 
Техника на говора

Автор: Елисавета сотирова, Евгения иванова

Година: 2012
Страници: 196
Цена: 13,00 лв.

Трудните деца - от 1 ден до 16 години
 
Специфични артикулационни нарушения през детството

Автор: Екатерина Тодорова

Година: 2013
Страници: 224
Цена: 12,00 лв.

От симптома към диагнозата в логопедичната практика
 
От симптома към диагнозата в логопедичната практика

Автор: Виолета Боянова

Година: 2012
Страници: 252
Цена: 11,00 лв

Нарушения на писмената реч, част I - Практическо ръководство за корекция
 
Нарушения на писмената реч, част I - Практическо ръководство за корекция

Автор: Росица Якимова

Година: 2009
Страници: 236
Цена: 20,00 л

Трудните деца - от 1 ден до 16 години
 
Нарушения на четенето, част II - Практическо ръководство за корекция

Автор: Росица Якимова

Година: 2009
Страници: 236
Цена: 22,00

Логопедия, педагогика, детска психология, заекване, книги, дислексия, артикулациони нарушения, говорна терапия, когнитивно-поведенческа терапия, аутизъм, арт терапия, децата със специални образователни потребности, родители, учители, възпитание и отглеждане