Chania

Програми за терапия на заекване. Практики, основанин на доказателства
 
Програми за терапия на заекване. Практики, основанин на доказателства
Книгата съдържа въведение в теорията на заекването - дефиниции, прояви, етиология и модели на развитие. От позицията "практики, основани на доказателства" са представени програмите за терапия, като са разделени според възрастовите групи - деца в предучилищна и училищна възраст и възрастни.
Книгата предлага и протоколи за оценка, които могат да се използват в практиката на специалистите, работещи с деца и възрастни с флуентни нарушения.
Диагностика на заекване в предучилищна възраст, (методическо ръководство)
 
Игротерапия. Лечение на заекването
 
Игротерапия. Лечение на заекването
Този тип терапия включва разнообразна игрова дейност, адаптирана за корекционната работа. Предложени са дидактични, подвижни, сюжетно - ролеви игри и игри-драматизация, чрез които може да се постигне резултатно лечение на заекването.
Ръководството може да се ползва от лекари, психолози, психотерапевти. Необходимост е за всеки заекващ, който се лекува. Полезно помагало за логопеди, което улеснява, обогатява и разнообразява логопедическата работа с деца
Логопедия, педагогика, детска психология, заекване, книги, дислексия, артикулациони нарушения, говорна терапия, когнитивно-поведенческа терапия, аутизъм, арт терапия, децата със специални образователни потребности, родители, учители, възпитание и отглеждане