Chania

Ръководство за свързвания между костите и топографска анатомия на крайниците с дисекция
 
Основи на анатомията и физиологията
 
Ръководство за свързвания между костите и топографска анатомия на крайниците с дисекция
 
Клинична невроанатомия
 
Анатомия на човека - учебник-атлас за "Професионален бакалавър"
 
Анатомия на човека - учебник-атлас за "Професионален бакалавър"
Настоящият учебник е предназначен за студентите с образователната степен „Професионален бакалавър".
В него са представени най-основни те морфологични познания за човешкото тяло, необходими за цялостното обучение на тези студенти.
Застъпени са основните съвременни знания по цитология и обща хистология, класическа макроскопска анатомия и топографска анатомия
Фотографски атлас по анатомия, за студенти по медицина и дентална медицина
 
Атлас по анатомия на човека - том 1: Остеология. Артрология. Миология
 
Атлас по анатомия на човека - том 2: Сланхнология. Ендокринни жлези
 
Атлас по анатомия на човека - том 3: Ангиология. Лимфоидни органи
 
Атлас по анатомия на човека - том 4: Нервна система. Сетивни органи
 
Патологична анатомия